Vereniging Concordia
Maasdijk 40
2676 AE Maasdijk
Tel: 0174-51 20 95

Stacks Image 785

Welkom bij de VVP afdeling Maasdijk


De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Maasdijk bestaat sinds 1924. Het vierde in 2004 haar 80-jarig bestaan. Er is geen reden om aan te nemen dat een eeuwfeest niet gehaald zal worden. Net als bij vele andere kerken en geloofsgemeenschappen is de secularisatie ook bij onze plaatselijke vereniging niet ongemerkt voorbij gegaan. Maar er is, dankzij een actief bestuur en betrokken leden, nog volop leven en toekomst. Het geheim daarvan zit denk ik voor een deel in het meegaan met de tijd. ‘Beweging voor eigentijds geloven’ is de ondertitel van de landelijke vereniging (VVP Nederland), waar ook de afdeling Maasdijk deel vanuit maakt.
Als vrijzinnige gelovigen willen we niet vast zitten aan een bepaalde interpretatie van de Bijbel en zijn we kritisch als het gaat om voorgeschreven taal en denken. We bezinnen ons, geïnspireerd door Gods Geest en het evangelie en met respect voor de schepping op onze verantwoordelijkheid voor de medemens. Wij vinden verscheidenheid een groot goed. Dit zijn een paar vrijzinnige uitgangspunten waar we ons goed in kunnen vinden. Hoe geven wij dit nu vorm en inhoud?
Daar zijn allereerst de zondagse bijeenkomsten. Als vaste voorganger leid ik een maal per maand de dienst. Op andere zondagen wordt voorgegaan door een aantal inspirerende gast-voorgangers, die de vrijheid hebben de samenkomsten naar hun inzicht in te vullen. Ook de jongeren doen dat op hun eigen en bij hun leeftijd passende wijze.
Naast deze ondogmatische beleving van het geloof in de diensten willen we ons ook op een andere wijze oriënteren op de relatie geloof en samenleving. Gesprekskringen en koffieochtenden zijn daartoe een passend middel gebleken. Elkaar bevragen en naar elkaar luisteren als bijdrage aan onze persoonlijke zoektocht. We kijken daarbij ook over onze eigen grenzen heen. In streekverband is er samenwerking met de vrijzinnig geestverwanten in Honselersdijk, Naaldwijk en ’s-Gravenzande. Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van de plaatselijke oecumene.
Wij willen binnen dat vrijzinnig klimaat ook ruimte bieden aan recreatie, creativiteit en ontmoeting. Daartoe bestaat er een activiteitencommissie die in samenwerking met de vereniging Concordia, genoemd naar het gebouw waar de VVP gebruik van maakt, een aantrekkelijk programma biedt. U vindt dat elders op deze site.
Bestuur en voorganger nodigen u uit met ons kennis te komen maken. We willen u graag meer laten zien, laten horen en laten beleven van onze ondogmatische manier van bezinning op de zin en de betekenis van het leven. Weet u meer dan welkom!

Ds. Dick Peters, voorganger